SAP PP táblák - Production planning tables | SAPtippek.hu - Iránytű az SAP világában
SAPtippek logo2


SAPtippek a Facebookon is!
Mivel sokak számára már szinte kizárólag a FB az egyetlen hírforrás, ezért a SAPtippeket egy ideje már ott is elérhetitek, mégpedig a 
http://www.facebook.com/SAPtippek címen.
Csatlakozzatok az oldalhoz, ha tetszenek az ott megjelent cikkek, rövidhírek, akár kommentelhettek is! 
Találkozzunk a Facebookon!...Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Bill of Material (BOM) Darabjegyzék
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
MAST Material to BOM Link Anyag kapcsolása - darabjegyzék
STAS BOMs - Item Selection Darabjegyzékek - tételek kiválasztása
STKO BOM Header Darabjegyzékfej
STPF Structure tree of the exploded BOM Felbontott darabjegyzék fastruktúrája
STPO BOM item Darabjegyzéktétel
STPU BOM Subitem Darabjegyzék altétel
STPN BOM Follow-Up Control Darabjegyzék - követő vezérlés
KDST Sales Order to BOM Link Vevői rendelés kapcsolata - darabjegyzék
STZU Permanent BOM data Időfüggetlen darabjegyzék adatok
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Classification Osztályozás
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
AUSP Characteristic Values Jellemzők meghatározó értékei
CABN Characteristic Jellemző
CAWN Characteristic values Jellemzőértékek
CAWNT Value Texts Szövegek értékekhez
KLAH Class Header Data Osztály fejrészének adatai
KSML Characteristics of a Class Osztályok jellemzői
KSSK Allocation Table: Object to Class Hozzárendelési tábla: objektum osztályhoz
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Demand Management Szükséglettervezés
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
PBED Independent Requirements Data Elsődleges szükséglet adatai
PBIM Independent Requirements for Material Anyag elsődleges szükségletindexe
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Discrete Production Diszkrét gyártás
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
AFBP CIM order: Batch print requests CIM-rendelés: Batch-nyomtatás igénylés
AFFH PRT assignment data for the work order GYSE-hozzárendelés - gyári rendelés
AFFL Work order sequence Gyári rendelésorrend
AFFW Goods Movements with Errors
from Confirmations
Hibás árumozgások visszajelentésekből
AFKO Order header data PP orders PPS-rendelések rendelésfej adatai
AFPO Order item Rendelési tétel
AFRC Incorrect cost calculations from confirmations Hibás költségszámítás visszajelentésekből
AFRD Default values for collective confirmation Javaslat értékek összesítő visszajelentés számára
AFRH Header information for confirmation pool Fej-információk visszajelentés állományhoz
AFRU Order Confirmations Rendelésvisszajelentések
AFRV Confirmation pool Visszajelentés-állomány
AFVC Operation within an order Rendelés műveletterv
AFWI Subsequently posted goods movements
for confirmations
Visszajelentések pótlólagosan könyvelt árumozgásai
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Engineering Change Management Módosításszolgálat
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
AENR Change Master Módosítási törzsrekord
AEOI ECH: Object Management Records
for Change Master
Módosításszolgálat: módosítási törzs objektumkezelési rekordjai
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Line Design Gyártósor-design
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
LDLBC Takts/no. of ind. capacities per line
segment line balance
Ütemek/egyedi kap. száma gyártósorszakaszonként - ütem.kiig.
LDLBH Line balance/planned rate header record Ütemezéskiigazítás/tervezett ráta - fejrekord
LDLBP Line balance items Ütemezéskiigazítás - tételek
LDLBT Line hierarchy entry and exit takts Gyártósor-hierarchia: kezdő és záró ütemek
LDLH Line hierarchy header Gyártósor-hierarchia - fej
LDLP Line hierarchy items Gyártósor-hierarchia - tételek
LDLT Line hierarchy takt times Gyártósor-hierarchia - ütemidők
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
MRP Records MRP (Szükséglettervezés)
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
MDFD MRP firming date Szükséglettervezés rögzítési adatai
MDKP Header Data for MRP Document Diszpozícó-bizonylat fejadatai
MDTB MRP Table Diszpozíciótábla
MDVM Entry in MRP File Tervezés előjegyzése
PLSC Planning scenarios in long-term planning Hosszútávú tervezés tervezési szcenáriói
S094 Stock/Requirements Analysis Készlet-/szükségletanalízis
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Planned Orders Tervrendelések
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
PLAF Planned order Tervrendelés
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Production Orders Gyártási rendelések
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
CAUFVD Dialog Structure for Order Headers
and Items
Dialógius struktúra rendelés-fejek és -tételek számára
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
PRT's (Production Resources and Tools) GYSE (Gyártási segédeszközök)
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
CRFH CIM production resource/tool master data CIM Production Resource and Tool Master Data
CRVD_A Link of PRT to Document Gyártási segédeszközök hozzácsatolása dokumentumhoz
CRVD_B Link of Document to PRT Dokumentum összekapcsolása gyártási segédeszközzel
CRVE_A Assignment PRT data - equipment GYSE-adatok - berendezések összekapcsolása
CRVE_B Assignment equipment - PRT data Berendezés - GYSE-adatok összekapcsolása
CRVM_A Link of PRT data to a material Gyártási segédeszközök adatainak hozzácsatolása az anyaghoz
CRVM_B Link of material to a production resource/tool Anyag hozzácsatolása a gyártási segédeszközök adataihoz
CRVS_A Relationship of PRT internal number
to PRT external number
Gyártási segédeszközök összekapcsolása anyag nélkül
CRVS_B Relationship of PRT external number
to PRT internal number
Gyártási segédeszközök összakapcsolása anyag nélkül
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Repetitive Manufacturing Sorozatgyártás
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
CEZP Reporting Points Line Items Termelésszámlálási pontok - egyedi tételek
CPZP Reporting Points -
Periodic Totals Values
Termelés-számláló pontok periodikus összegértéke
S025 SFIS: Run Schedule SFIS: Sorozatrendelés
S026 Material Usage Anyagfelhasználás
S028 Reporting Point Statistics Számlálási pont statisztikája
SAFK Run Schedule Master Data Sorozatrendelés törzsadatai
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Reservations Foglalások
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
RESB Reservation/dependent requirements Foglalás/másodlagos szükséglet
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Routing Műveletterv
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
MAPL Assignment of Task Lists to Materials Tervek hozzárendelése anyagokhoz
PLAB Relationships Terv - elrendezés-kapcsolatok
PLAS Task list - selection of operations/activities Terv - tételek kiválasztása
PLFH Task list - production resources/tools Terv - gyártási segédeszköz
PLFL Task list - sequences Terv-sorrendek
PLKZ Task list: main header Terv: Központi fej
PLPR Log collector for task lists Protokoll-gyűjtő tervek számára
PLKO Task list - header Terv - Fej
PLMK Inspection plan characteristics Vizsgálati tervjellemzők
PLMZ Allocation of bill of material items
to operations
Darabjegyzék-tételek hozzárendelése munkaműveletekhez
PLPH CAPP: Sub-operations CAP: részműveletek
PLPO Task list - operation/activity Terv: Művelet
PLWP Allocation of maintenance packages
to task list operations
TMK-csomagok hozzárendelése tervműveletekhez
Alkalmazási terület angol megnevezése Alkalmazási terület magyar megnevezése
Work Center Munkahely
PP tábla PP tábla angol megnevezése PP tábla magyar megnevezése
CEPC Profit Center Master Data Table Profit centerek törzsadattáblája
CRCA Work Center Capacity Allocation Kapacitás hozzárendelés munkahelyhez
CRCO Assignment of Work Center to Cost Center Költséghely hozzárendelés munkahelyhez
CRHD Work Center Header Munkahely-fej
CRHH Hierarchy Header Data Hierarchia fej-adatok
CRHS Hierarchy Structure Hierarchia struktúra
CRTX Text for the Work Center or Production Resource/Tool Munkahely/gyártási segédeszközök rövid megnevezése
CSKS Cost Center Master Data Költséghely-törzsrekord
KAKO Capacity Header Segment Kapacitás fej-szegmens
KAZY Interval of Available Capacity Kapacitás ajánlatintervallum
SKB1 G/L account master (company code) Főkönyvi törzs (vállalat)
T001 Company Codes Vállalatok
T001W Plants/Branches Gyárak/lerakatok
TC24 Person responsible for the work center Munkahely felelőse